Κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης

 

 

 

 

 

Τα κέντρα Point εδώ και 6 χρόνια λειτουργούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικά υπεύθυνου πολίτη.

Το πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του ενεργού πολίτη έτσι ώστε να μετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Η έννοια του «πολίτη» και κατ΄επέκταση του «ενεργού πολίτη» γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο αχρείος πολίτης (άχρηστος πολίτης) , ήταν αυτός που δεν είχε συμμετοχή στα κοινά.

Ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης: